Deze Close-up van het blauwe ijs van de Grey gletsjer in Patagonië geeft een abstracte impressie van deze gletsjer - Close up of the blue ice of the Grey glacier gives an abstract impression of this glacier

Abstracte impressie van het blauwe ijs van de Grey gletsjer in Patagonië

Abstracte vormen en kleuren om ons heen

De wereld om ons heen zit vol met allerlei abstracte vormen, kleuren en patronen. Meestal zien we ze niet en gaan we er ongemerkt aan voorbij. Als fotograaf let ik er echter voortdurend op, want het zijn boeiende onderwerpen die ik vaak fotografeer. Meestal gebruik ik daarbij een sterke telelens om het onderwerp te isoleren. Bij dit soort foto’s streef je er in feite naar om alle niet-essentiële informatie weg te laten zodat de meer fundamentele structuren zichtbaar worden. Details die, geïsoleerd uit het grote geheel, een interessante impressie geven van dat grote geheel, zoals close ups van de regelmatige patronen in een zandwoestijn of zo maar een boeiende schaduw op straat.